Wir alle leben eine Lüge, uważa, scenarzysta i reżyser Spencer Cathcart, z nastÄ™pujÄ…cych Wideo zadeklarowane, Dlatego sÄ… okÅ‚amaÅ‚ ludzi, kto jest za nim i dlaczego to ledwie zauważa…

Es ist früh am Morgen, wÅ‚Ä…cza siÄ™ alarm. Na zewnÄ…trz jest ciemno i zimno. Du bist müde, hast das Gefühl, jesteÅ› po prostu Å›pi tylko. W tÄ™tni gÅ‚owy, jego oczy sÄ… ciężkie. Ale życie siÄ™, wstać. Du reisst dich zusammen und schlägst die Bettdecke zur Seite. Z sztywnych nogach przenieść do kawy. GorÄ…cy, braune Flüssigkeit hilft dir, den Tag zu überstehen. Teraz jesteÅ› na jawie i stosować siÄ™ do Rutyna. Podobnie jak w innym dniu. Du verlässt das Haus, to WCIÄ„Å» Nie dość jasne. Bierzesz to samo metro, jak co dzieÅ„, läufst dieselben Strassen entlang, hältst an denselben roten Ampeln, bis du endlich im Büro bist, pracować tak dÅ‚ugo,, dopóki nie jest jeszcze ciemno.

To jest twoje życie. Czy wybraÅ‚ go, jak ty? Każdego dnia żyć tak jak wczoraj? Czy można żyć w wolnoÅ›ci? Prawdopodobnie nie. „Å»ycie nie jest filmem“, sagt Cathcart am Ende. „Skrypt nie jest jeszcze napisane. JesteÅ›my autorami. Das ist unsere Geschichte.“ Warto, pozostać do koÅ„ca off, bo tylko wtedy możemy interweniować, wenn wir gemeinsam um unser Leben kämpfen und unsere Gedanken miteinander teilen, wciąż jest nadzieja dla nas LUDZIE.

ARVE WADA:
to wszystko ludzie! - Film nie jest dostępny