Ewolucja ludzkiej twarzy w ciÄ…gu 6'000'000 Lata

Poniższy Wideo byÅ‚ wspierany przez Yale University Press zur Förderung von „KsztaÅ‚towanie Ludzkość: Jak nauka, Sztuka, i Wyobraźnia pomaga nam zrozumieć naszych poczÄ…tków“ John Gurche, które skamieniaÅ‚oÅ›ci i kryminalistyki używane, um Rekonstruktionen längst verlorener menschlicher Vorfahren zu erstellen.

ARVE WADA:
to wszystko ludzie! - Film nie jest dostępny