Więcej zabawy nowa Couch Gag, powiedział Simpsons pokazuje w stylu instrukcją budowy szwedzkiego mebli. Po złożeniu przez Michała Sochy.

wideo Thumbnail
Build Your Own Couch Gag by Michal Socha | Sezon 27 | The SIMPSONS