Podczas wykładu na Uniwersytecie w Waszyngtonie, student spada, śpi z tyłu ekranu, przed klasą na ziemi, a następnie pozostawia w klasie, jak gdyby nic się nie stało… :)

wideo Thumbnail
University Lecture Interrupted by sleeping student