upodobania!

Ponieważ Jestem OrdynansCrime doesn’t take a Holiday

Oparzenie nigdy najlepszym
(Przez Reddit)