Skoncentrowany dawka hard rock nam Shiraz Lane skóry z klipu „Momma’s Boy“ wokół uszu. Tor znajduje siÄ™ na dÅ‚ugiej gracza „Na litość boskÄ…“, najbardziej 15. Kwietnia uznany zostaÅ‚ zwolniony…

gwoździe