Szybka hardcore z Amsterdamu z chłodnym animowanego teledysku IMOV Wytwórnie W Witamina X‘ „O do zgryzienia“, istnieje pełny album tu na Spotify. Dysk jest 2012 opublikowane i ogólnie są witamina X i dość szorstkie WCIĄŻ do dobrego wykorzystania, jeśli tylko trzeba wypuszczać trochę powietrza…

wideo Thumbnail
Witamina X - O do zgryzienia