Touchstone Television próbowaÅ‚ po sukcesie Clerks 1995 eine Serie aus dem Material für den Disney Channel zu machen. Klasyczny sitcomu z przećwiczonej Å›miechu bez udziaÅ‚u Kevina Smitha czy kogokolwiek innego oryginalnego filmu. Genau genommen bewarb sich Brian O’Halloran, der in Clerks und Clerks II Dante spielte für die Rolle als Dante und wurde zu Gunsten von Andrew Lowery abgelehnt. Również inaczej nie wiele zostaÅ‚o zachowane. Humor oryginaÅ‚u byÅ‚a osoba odpowiedzialna za ubrudzić, Jay i Cichy Bob byÅ‚y równe wszystkie wykluczony, a także pop odniesienia kultury i inne ważne elementy indie hitów zostaÅ‚y odwoÅ‚ane. Ein Angebot von Kevin Smith das Drehbuch für den Piloten zu schreiben wurde ebenfalls abgelehnt. Kiedy zobaczyÅ‚, pilot, miaÅ‚ na myÅ›li tylko: „To byÅ‚o cholernie źle.“ Oto pilot dla serii, który prawdopodobnie lepiej nigdy nie zrozumiaÅ‚, wiÄ™c:

gwoździe