Was für eine grandiose Idee, klasyczny film „Shining“ in eine Hühner-Variante umzuschneiden! Nick DenBoer Davy SiÅ‚a uczyniÅ‚y to raczej gÅ‚upi, fikcyjny Przyczepa des Kubricks Klassikers das volle Potenzial herausgeprügelt. kurczak!

It is a theatrical trailer for a fictional film in which Stanley Kubrick’s classic film T​he Shining​has been artfully transformed into a new, poultry­infused comedy adventure by digitally altering the film to create a new narrative. Ten nowy styl filmowej jest zabawne zderzenie klasycznych filmów z Modern Day efektów wizualnych; “Cinegraffiti” — the ultimate neo­nostalgic visual feast for this digital age.

gwoździe