Te chÅ‚opaki z ŁugaÅ„sk, Ukraine fügen einer gewöhnlichen Coca-Cola Butan hinzu und lassen die Teile dann fliegen. A co lecÄ…, że zgaÅ›nie jak rakiety! Zdecydowanie coÅ›, co muszÄ™ spróbować! JeÅ›li CiÄ™ interesuje,, co tu siÄ™ dzieje, Redditor Funktapus daje nam trochÄ™ pomóc:

Coca-Cola jest wypeÅ‚niona rozpuszczonego CO2. CO2 może uciec (tworzenie gazu) jeÅ›li ciÅ›nienie czÄ…stkowe CO2 jest zbyt niska obok cieczy. That’s why Coke goes flat if you leave it exposed to air.

NastÄ™pnie mamy butan, który jest niepolarnym ciekÅ‚ym w niskich temperaturach, ale sprowadza na temat 0 Celsjusz. Gdy dodasz kilka butan do butelki koksu, prawdopodobnie zaczyna siÄ™ tworzyć ciecz, w górnej części koksu (it won’t mix), co powoduje wodÄ… z lodem do utworzenia, który dziaÅ‚a jako izolator.

Teraz, flip butelkÄ™. Nie tylko pÅ‚yn butan stykać siÄ™ z ciepÅ‚Ä… koksu, który powoduje wrzenie, tworzenie butan… but the newly gaseous butane doesn’t contain any CO2. To powoduje, CO2, aby spieszyć siÄ™ nowych baniek butan i poszerzyć jeszcze bardziej.

Koniec wynik: kilka nowych butanu i gazu CO2, znany także jako Wybuch.

gwoździe