Ten czÅ‚onek grupy ultra-nacjonalistycznej Bolton North West Niewierni chciaÅ‚ ustawić znak i spalić flagÄ™ UE. To jednak nie powiodÅ‚a siÄ™ ze wzglÄ™du na klasy odpornoÅ›ci ogniowej B1, dostarczanie, dass Flaggen und andere Dinge gewisser Hitze standhalten müssen, ehe sie verkauft werden dürfen. Sollte sein Land tatsächlich aus der EU austreten, dziaÅ‚a z flagÄ… nastÄ™pnie nagrać może lepiej jeszcze raz….

gwoździe