Poniższy Lego mężczyzna niekoniecznie jest odpowiednia dla przedszkola: Ekologia i ochrona środowiska są ważne w dzisiejszych czasach nasze społeczeństwo Tagi. Dlatego też, nie ma teraz dla Citizen Cegła $15 den „botanika Enthusiast„, chłopak kochający charakter, których wzrok jest już jasno, że jest on w czasie! Oczywiście, jako akcesorium: Praktyczny maszyny ogrodnicze * kaszel

botanika Enthusiast