Poniższy klip jest mgliście przypomina „Będzie połączenie?“-Filmy, ale tylko w dużych i jeszcze bardziej absurdalne. Z gigantycznego niszczarki przemysłowej, bardzo krótkie i małe prasy wszystkich, Można wyciąć i wnikliwie, jest stół bilardowy dorosłych przetwarzane na podpałkę…

wideo Thumbnail
SSI's Shred of the Month - Pool Table (D)