Wow, że nie widziałem tak dobrze! PRZY 00:25 widać nawet góry linki wędrować Varoa roztoczy w komórce czerwiu…

wideo Thumbnail
Amazing Time-Lapse: Bees Hatch Before Your Eyes | National Geographic