Co lepsze rozproszenie istnieje już, jak zuknobeln na danej kostki Rubika rumu? Co pomaga schodzili po stresującym dniu w pracy, powinien, ale także dla zabicia czasu podczas swobodnego spadania z samolotu są. Czy jest to wystarczające dla zawrotów?

wideo Thumbnail
Rubix cube solved in free fall!!