I może być animowana seria Ordynans A Nadczłowiek wiele więcej, niż jakikolwiek adaptacji live-action i kiedy film może być naprawdę głupi, to na pewno ten film, kto chce łączyć zarówno dane na dużym ekranie. James Strecker ma Przyczepa wykonane w stylu serialu animowanego i dźwięków, zarówno z serii, podkładany i od przyczepy filmu. To mnie podnosi znacznie bardziej pytanie: Dlaczego nie możemy po prostu animowany film fabularny?!

wideo Thumbnail
Batman v Superman Trailer - Animowane Style