Zabić hrabiego zu Sylvester Stallone A Arnold Schwarzenegger Wiemy już, a właściwie to lubi Ordynans tak nie, Zabijać ludzi. Lieber pokonać kilka razy i kuchni z nimi! Ale tu i tam, ale potem wybucha jeden lub drugi, a kilka straty ludzkie są najwyraźniej niezbędne. Lub nawet kilka więcej. Licznik jest wtedy, ale niepokojąco wysokie…

wideo Thumbnail
BATMAN Movie Kill Count Supercut