Prawdopodobnie jako punkt odniesienia dla najbliższych „Dawn of Justice“-Film posiada szereg rocksteady nadczÅ‚owiek Pisanki w grze „Ordynans: Arkham rycerz“ ukryty.

You don’t have to look very far to find references to the Man of Steel in Gotham—Arkham Knight is bursting with Superman easter eggs.

gwoździe
Batman Arkham Knight Superman Easter Eggs