Prawdopodobnie jako punkt odniesienia dla najbliższych „Dawn of Justice“-Film posiada szereg rocksteady nadczÅ‚owiek Pisanki w grze „Ordynans: Arkham rycerz“ ukryty.

You don’t have to look very far to find references to the Man of Steel in Gotham—Arkham Knight is bursting with Superman easter eggs.

gwoździe