Nach alle den Social Networks haben die Leute auch mal wieder Bock auf die süsse Einsamkeit. Ale gdzie można już być samotny? strona Unikać Humans okreÅ›lona przez liczbÄ™ Foursquare i Instagram zameldowaniu, gdzie wiÄ™kszość ludzi pÅ‚ywajÄ…cych wokół. Odwrotnie rzecz biorÄ…c, zalecenia app, gdzie masz swojÄ… cholernÄ… resztÄ™…

Unikać Humans: Webapp ostrzega innych