MieszkaÅ„cy Na dachach wspiÄ…Å‚ nocnego posÄ…g Jezusa w Rio i pokazać nam nie tylko realnÄ… drogÄ™, ale także Å›wietny widok Å›wiateÅ‚ metropolii. Ciekawe jest również to, aby zobaczyć, wie sie sich zunächst tagsüber im Rahmen einer Sichtung einen möglichen Weg ausfindig machen.

To byÅ‚o w lecie. ByliÅ›my w podróży dookoÅ‚a Ameryki PoÅ‚udniowej. ZaczÄ™liÅ›my z Rio de Janeiro. And we climbed on famous Christ of Redeemer – one of New7Wonders of the World!

gwoździe