Jabłko wtyczka: Upgrade dla iPhone dla iPhone 7

Z JabÅ‚ko wtyczka könnt ihr jedes gewöhnliche iPhone dla iPhone 7 modernizacja. Bo w pewnym momencie, różnice miÄ™dzy dwoma modelami sÄ… tak minimalne…

This isn’t 2009. Your phone doesn’t have a floppy drive, and it shouldn’t have a headphone connector either. Kiedy zrobiliÅ›my iPhone 6 i 6s, the world wasn’t ready for the future. Teraz, jest. JabÅ‚ko Wtyczka jest idealnym rozwiÄ…zaniem. Wpisz swój archaiczny zÅ‚Ä…cza sÅ‚uchawek z piÄ™knym aluminium i podÅ‚Ä…czyć siÄ™ do przyszÅ‚oÅ›ci.

Jabłko wtyczka: Upgrade dla iPhone dla iPhone 7