Głupi, jeśli te, zapisuje tylko jeden, zdenerwowany, szczególnie jeśli ratownik ma również głaz tysięcy ton w ręku. Ładny krótki film o rozmachu, Bezwładności i obraził FELSMANN…

wideo Thumbnail
Opowieść o Momentum & Bezwładności