Zasadniczo robotyka jest złożona dyscyplina. Niektóre problemy, przyjęto założenie, że najpierw roztwór, poszedł nierozwiązany od dziesięcioleci, natomiast inne rozmieszczenia ich złożoności tylko z czasem. Ale to nie powinno nas powstrzymać ich, z okazji postępy poczynione do tej pory: Robotów odkurzaczy do pierwszych własny jazdy samochodów - jeśli to Wideo jeden robi, czym jest pokazanie,, jak wiele możemy się doczekać tych osiągnięć.

wideo Thumbnail
Krótka historia Robotyki