Å»ycie jest trudne dla nas DOROSŁY, SÄ… rachunki do zapÅ‚acenia, Do podejmowania decyzji i zrobić coÅ› w pracy. Jednakże, bez wzglÄ™du na, welchen Alters man ist oder Verantwortung man trägt, cud dzieciÅ„stwa zostawić jeszcze WCIÄ„Å» przytrzymaj i oddychać powtórzy siÄ™. Alsoo bierzemy tego Notowania do serca, wydaje siÄ™ po prostu, ale gÅ‚Ä™boka mÄ…drość czÄ™sto jest simpleness…

50 Mądrość postaci z komiksu i animacji
(Przez State of Play AAA)