Zobaczmy, w dzisiejszej technologii w 60 Jahren belächelt wird