Zobaczmy, w dzisiejszej technologii w 60 Lata jest wyśmiewany…