KAWA jest siłą napędową. W następujących Wideo pokazuje nam Nick Greene Mental Floss Kilka faktów na temat nektaru rano…

wideo Thumbnail
15 Facts about Coffee - mental_floss List Show Ep. 405