„Jeg er klar, min Skaper til ansiktet. Enten min Maker er så klar, for å gjøre dette møtet gå gjennom, er en annen sak.“

Winston Churchill