Patriotisme er siste utvei for kjeltringer.

Samuel Johnson, 1709 – 1784, Norsk forsker, Leksikograf, Writer, Poet og kritikere