Når avhenge skilt utenfor flere år, være de noen gang blek. Dette Michael Jackson effekten av farge deprivasjon har ingenting å gjøre med terror kreidebleichem men er mer eller mindre enkel kjemi. Den SciShow forteller oss nøyaktig, hva som skjer der…

video Thumbnail
Why Do Things Fade in the Sun?