Kjære damer, du må være sterk nå. For en rotte, synes det å være lettere, å komme gjennom toalettet enn forventet…

video Thumbnail
See How Easily a Rat Can Wriggle Up Your Toilet | National Geographic