Samsung sette denne morsomme klipp på sau, Gjetere og sauer gjetere og massevis av LED: Først lurer man som tilskuer, hvorfor sauene med juletrebelysning som juletrær dekorert tur rundt. Resten av video bringer oppløsningen. Lo og se…

video Thumbnail
Extreme Sheep LED Art