Det er dager som ikke hjelper mye. Men det er noe bestemt som kunne hjelpe hver dag. Nemlig liten mewling babyen dovendyr. Putzelig! Awwwwwwwwwwww… ;)

Nails