Kunstig lys gjør den moderne verden bare mulig. Men ikke alle typer lys er godt for oss. Elektrisches Licht hat grundlegend das Leben der Menschheit verändert, vår kropp og naturen av vår søvn…

video Thumbnail
How Electric Light Changed the Night | Deep Look