The Sound of Nintendo, Commodore, Amiga og Co er en sekt. Den eldre blant dere husker kanskje den bestemmer: Det var en gang, da klang Musikk i dataspill svært forskjellig fra i dag. Ofte du kan allerede kjenne lyden, Spilte hvilken enhet. Og det var på grunn av lyden chips, Commodore 64, Nintendo NES, IBM PC, eller Apple II tildelt sine karakteristiske lyder. Den 8-Bit-Guy viser oss i sin Video de tre ulike epoker av datamaskin musikk, den innebygde høyttaleren, FM syntese og PCM prøver. Disse vil bli forklart hvorfor den 8-bits musikk lyder så, hvordan de bare høres.

video Thumbnail
How Oldschool Sound/Music worked