Vakker sci-fi hyllest til Carl Sagan og menneskets behov for å utforske den svenske Animator Erik Wernquist:

Filmen er en visjon av vår menneskelighet fremtidig ekspansjon inn i solsystemet. Selv riktignok spekulative, det visuelle i filmen er alle basert på vitenskapelige ideer og konsepter av Hva vår fremtid i rommet kan være som, hvis det noen gang skjer. Alle steder som er avbildet i filmen er fremstillinger av faktiske steder i solsystemet, bygget fra virkelige bilder og kartdata der det er mulig.

video Thumbnail
Wanderers - a short film by Erik Wernquist