I denne korte Video of New York, er det flere par av tvillinger å se. Men ikke bare det, vi høre hvilke problemer og særegenheter tvillinger har å gjøre i hverdagen…

video Thumbnail
A Day at the Twin Festival in Twinsburg, Ohio