Kjærlighet, noe naive fellows, selv om det er en delfin, det er nok smartere, ikke å klikke på det… Bare nevner i forbifarten…

Stol på meg, Jeg er en Dolphin!
(via FALK)