„Den Monster Prosjekt“ har en Kickstarter kampanje startet, som du ønsker å utvikle barnas tegninger profesjonelt. Målet er en trykt bok full Monster kreasjoner, takket være hans barnlige fantasi og kreative fagfolk hånd…

Monster-prosjektet
Monster-prosjektet
Monster-prosjektet
Monster-prosjektet
Monster-prosjektet
Monster-prosjektet
Monster-prosjektet
Monster-prosjektet
Monster-prosjektet

Mehr Informationen zur Aktion gibt es unter GoMonsterProject.com å se. Viele weitere Monster gibt es in der Galerie zu bestaunen. Eller her i Vorstellungs-Video:

video Thumbnail
Monster Project