den Video viser ganske bra, som med Iron Man har egentlig ikke gjort mye i løpet av de tiårene. Han kan fly og bruke opp ting… Wow! Av 1966 i dag…

Nails