Pixars Tribute to Cinema

Det Pixar som justerer en eller annen kjent filmscene, er godt kjent, men at de faktisk gjør det så konsekvent, Jeg visste ikke…

video Thumbnail
Pixar's Tribute to Cinema