Sitat av dagen

Man bør sette resten og nerver av en stol, som må takle hver ass!