DBD: Hordes Of The Night – Lonewolf

Den franske True Metal „Lonewolf“ har med „Hordes Of The Night“ En ny sang fra henne på 24. Oktober sluppet album „Cult Of Steel“ satt på nettet…

video Thumbnail
LONEWOLF - Hordes Of The Night Pre-Listening