John Wick drapstall

Hier der drapstall i John Wick. På den ene siden YouTube har brukere Nick DiNizio en SUPERCUT sette sammen og kommer opp der 76 Dreper…

video Thumbnail
THE JOHN WICK KILL COUNTER | Keanu Reeves | 2015 [HD]

…på den annen side har George Hatzis satt sammen en infographic og en der 77 Stoff. Samt alltid, på Infographic viser hvor mange dreper, det Hodeskudd, på hvilke steder og hvilke hit rate John Wick hadde total. Filmen ser ut til oss fra 4. DVD juni, Blu-ray og VOD.

John Wick drapstall