star wars SUPERCUT satt til den berømte protestsang ‚Var‘ av Edwin Starr. Funksjoner klipp fra alle de seks tidligere utgitte Star Wars-filmene og en cameo fra kommende The Force Vekker.“

Nails