I dette klippet ser vi Super Mario mot tilsynelatende uoverstigelig antall motstandere. Dette er trolig bare for avanserte spillere…

video Thumbnail
TAS Item Abuse 3 i 7:05.47