Den originale trilogien var en Trailer i stil med „The Force Vekker“ Av Medley Weaver

Nails