Den beiheimatete i Florida illustratør og artist James Hance har Star Wars inspirerte figurer som Ole Brumm og vennene hans. Under tittelen „Wookie Chew,“ Vis hance illustrasjoner som Chewbacca som Ole Brumm oderI-Ah som Imperial Walker og noen andre diverse tegn. Men det er ikke alt. Hance har også en Audiobook historien i starten! For salg er eller bedre, var det noen av hans arbeid på Etsy

Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans
Star Wars-figurer som Ole Brumm og vennene hans