BB-8 fra Sphero utforsker verden. Hva skjer, når en Astromechdroid fra en galakse langt, tar bort en marmor, viser oss følgende klippet…

video Thumbnail
BB-8 and the Marble