Ordet, bringer i virksomheten både positive og negative assosiasjoner med det, kalt møtet. Og, Møter er stor, tilbyr flere alternativer når det gjelder deling og brainstorming og se deg rett og slett også igjen, ellers bør du erstatte bare via telefon og e-post. Men ofte møter er rett og slett unødvendig, i det minste for 90% den foreliggende. Du kan faktisk døde-konferansedeltakere, kjenner henne ja…

Men når bør du ringe et møte? Følgende vedtak treet ved Kare Anderson som avhør er fornuftig og gjør en tror på det igjen neste gang, om den store runde må være helt sikker.

Bør jeg kalt et møte?
(via: ted)