Den franske utgiveren kort Edition har mer enn 35 Stopper „Short Stories Vending Machines“ reist, maskiner, utskriftsknappen på noveller, som kan leses på reisen da. Her har man valget mellom en reisetid på en, tre eller 5 Minutter og tydeligvis dette er ikke bare en besettelse, men er godt akseptert, mer enn 100’000 Passasjerer skal ha brukt tilbudet…

Nails